Oferta

Raporty menedżerskie

  • raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu miesięcznym (zawierają wynik finansowy, kwoty zobowiązań budżetowych oraz stan należności i zobowiązań. Pozwalają na ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, kontrolę płynności finansowej, wczesne ostrzeżenie o mogących się pojawić zagrożeniach w zakresie funkcjonowania lub płynności finansowej przedsiębiorstwa)
  • sprawozdanie finansowe i jego analizy,
  • raport realizacji budżetu, (kontrolę realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa,optymalizację kosztów działalności)
  • raporty zgodne z indywidualnymi wymaganiami – z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych i specyfiki przedsiębiorstwa,