księgowi pracujący w biurze

Oferta

Obsługa księgowa

Outsourcing stanowiska głównego księgowego

  • zarządzanie Działem Księgowości oraz podległymi pracownikami,
  • prowadzenie ksiąg, sporządzanie bilansów i przygotowywanie wszelkich niezbędnych sprawozdań controlling,
  • oświadczenia podatkowe,
  • zapewnienie odpowiedniej komunikacji z zarządem, jak również z podmiotami zewnętrznymi (doradcy podatkowi, biegli rewidenci, banki, kontrahenci leasingowi, urzędy skarbowe i celne, ZUS, GUS,
  • opracowywanie polityki rachunkowości,
  • opracowywanie zakładowego planu kont,
  • przeprowadzanie i ewidencjonowanie zdarzenia gospodarczych umożliwiający osiągnięcie korzyści podatkowych,
  • interpretowanie przepisów podatkowych,  tworzenie zasad obiegu dokumentów.