księgowi pracujący w biurze

Oferta

Obsługa kadrowo-płacowa

Kadry i płace i Outsourcing kadrowo-płacowy

 • prowadzenie spraw pracowniczych:
  – akta osobowe,
  – dokumenty dotyczące stosunku pracy (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia i umowy o dzieło), aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,
  – urlopy, absencje, rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych
  – naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.) oraz wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  – obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych
  – obowiązkowe szkolenia BHP, badania lekarskie itp.
 • sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • rozliczenia z ZUS i US
 • sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS
 • rozliczenia z tytułu podatku od wynagrodzeń, PIT-4R, PIT-11
 • monitoring i przygotowywanie płatności
 • reprezentacja Klienta przed służbami finansowo-rachunkowych oraz instytucjami kontrolnymi