księgowi pracujący w biurze

Korzyści

Usprawnienie prowadzenia biznesu Wyłączenie części działalności na zewnątrz i przekazanie obowiązków z zakresu rachunkowości i finansów w ręce doświadczonego zespołu specjalistów umożliwia skoncentrowanie się na kluczowych obszarach rozwoju…

Usprawnienie prowadzenia biznesu

Wyłączenie części działalności na zewnątrz i przekazanie obowiązków z zakresu rachunkowości i finansów w ręce doświadczonego zespołu specjalistów umożliwia skoncentrowanie się na kluczowych obszarach rozwoju i podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Redukcja kosztów oraz oszczędność czasu

Ograniczenie nakładów związanych z samymi kosztami pracy ludzkiej, ale również oszczędności w zakresie kosztów rekrutacji, szkoleń, zwolnień pracowników w strukturze przedsiębiorstwa znacznie przyczynia się do optymalizowania wydatków. Korzystanie z naszych usług oznacza minimalizację kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, co w konsekwencji stwarza w obecnych realiach gospodarczych dużą szansę na osiągnięcie przewagi nad swymi konkurentami rynkowymi.

Profesjonalizm i dostęp do wiedzy

Stanowimy zespół wysokiej klasy specjalistów, wykształconych i doświadczonych w prowadzeniu księgowości oraz kadr i płac przedsiębiorstw z różnych branż. Dzięki temu nasza wiedza jest przekrojowa. Również wykorzystywane oprogramowanie oraz nowoczesne technologie gwarantują szybką, rzetelną, fachową i kompleksową obsługę. Zdobycie osób z takim doświadczeniem i dostępem do technologii byłoby bardzo kosztowne i wymagałoby dużych nakładów czasowych.

Ogranicznie ryzyka

Cała odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia działań określonych w umowie przejęta zostaje przez Biuro Rachunkowe CONSISTO. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych przez nas usług (zgodnie z Rozp. Min. Finansów z 16.12.2008r.), zabezpieczające interesy naszych Klientów. Wybór profesjonalnego partnera do obsługi finansowej i księgowej ogranicza ryzyko związane z nieznajomością lub nieprawidłową interpretacją przepisów prawno-podatkowych.

Partnerstwo i konsulting

Tworzymy partnerskie relacje i nadzór nad działalnością gospodarczą Klientów oraz realizujemy program informowania o finansowych efektach działalności, co ułatwia bieżące sprawowanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie podejmowanych decyzji finansowych, podatkowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych.

Bezpieczeństwo, poufność i ochrona danych

Dane cyfrowe, na których pracujemy są zabezpieczone na serwerze znajdującym się w zabezpieczonej serwerowni. Dodatkowe bezpieczeństwo przechowywanych informacji gwarantują cyklicznie wykonywane kopie bezpieczeństwa. Posiadamy również wewnętrzne regulacje dotyczące poziomu dostępu do danych Klientów i ujawniania ich tylko wyznaczonym osobom.