księgowi pracujący w biurze

Oferta

Obsługa księgowa

Outsourcing stanowiska dyrektora finansowego

  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy
  • planowanie i realizacja budżetu oraz długoterminowych planów finansowych
  • koordynowanie prac w zakresie przepływów pieniężnych, budżetowania, controlingu finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej
  • współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi
  • nadzór nad działem księgowości i kadr, kontrola prawidłowego i pełnego ewidencjonowania działalności firmy w księgach rachunkowych
  • raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej o sytuacji finansowej Spółki
  • odpowiedzialność za kontakty i współpracę z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
  • analizy finansowe, raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • relacje z bankami, wyboru ofert banków i innych instytucji finansujących, restrukturyzacji zadłużenia, możliwości poprawy płynności finansowej.